ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ/sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᖃᖓ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑦ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ ᐃᓗ ᐊᒻᒪ "dinosaur" ᐊᑭᓐᓇᑰᖅᑐᖅ ᓄᓇ

sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik tamatumani ganga silarjuamiut sutqaipuk ilu amma "dinosaur" akinnakuuqtuq nuna.