ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Svenska språkets utbredning.png

ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ (ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ: “svenska") —ᐅᖃᖅᑐᖅ ᔅᕗᕆᑭ.