Jump to content

ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ/piruqtusajaq

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐅᓄᕐᓂᖅ ᐊᓯᐊᖑᔪᑦ ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖅ/unurniq asiangujut piruqtusajaq qanuittuuniq

ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚ ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ ᐱᓕᒃ ᐅᓱᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᑦᓱᒃ. ᐱᐅᓴᖅᐳᖅ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᖅᓴᖅ. ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᑕᓯᒋᕗᖅ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚ

piruqtusajaq[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

piruqtusajaq saniliaqtuq ila piruqtusajaq pilik usuk amma utsuk. piusaqpuq aittuusiat amma taqsaq. pijungnaqtuq tasigivuq namutuinnaq iluani sila.