ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Liège (11).JPG

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕚ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᒍᓐᓇᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ.

ilinniaqtulirini[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ilinniaqtuliriniq pilirijjusiq ilinniarutigivaa inuusiqattiarasugunnarutiit nalliusimajuq amma taqsaliqpaa amma Qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik iluani ilinniarutiksaliurvik.

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ/upjakpuq[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᑕᑯᓴᖅᐹ/tasukaqpaa[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]