Jump to content

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕚ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᒍᓐᓇᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ.

ilinniaqtulirini[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ilinniaqtuliriniq pilirijjusiq ilinniarutigivaa inuusiqattiarasugunnarutiit nalliusimajuq amma taqsaliqpaa amma Qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik iluani ilinniarutiksaliurvik.

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ/upjakpuq[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᑕᑯᓴᖅᐹ/tasukaqpaa[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]